Trang chủ- PACIFIC MOBILE PAY SOLUTION

Chính sách

1. CHÍNH SÁCH KINH DOANH:

      - Hỗ trợ kết nối kinh doanh với tất cả Merchant bao gồm KH cá nhân & Doanh nghiệp.

 

2. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

a.Khung tỷ lệ phân chia doanh thu:

STT

Tổng doanh thu khách hàng từ các dịch vụ

( đã gồm VAT)/ kỳ đối soát

Tỷ lệ NPH được hưởng %

1

DT < 03 tỷ đồng

80 %

2

DT >= 03 tỷ đồng

80,50 %

b. Chính sách thanh toán theo chu kỳ linh hoạt:

STT

Chu kỳ đối soát thanh toán

Chi phí NPH chịu

1

7 + 1

Chưa áp dụng

2

15 + 1

Chưa áp dụng

3

30 + 1

Chưa áp dụng

4

15 + 15

0%(Áp dụng thừ tháng 6/2018)

5

30 + 15

0%

 

3.LIÊN HỆ

Để liên hệ kinh doanh, hỗ trợ chính sách, vui lòng liên hệ với một trong các đầu mối thông tin sau:

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV PACIFIC MOBILE PAY SOLUTION

Văn phòng giao dịch: Phòng 0908, T2B, Tòa nhà TSQ , Mộ Lao, Hà Đông.

Tel/Fax: (+84) 04-39913979

Mobile: 0985606668

Email: hailt@pateco.vn