Trang chủ- PACIFIC MOBILE PAY SOLUTION

Hỗ trợ

Đi vào hoạt động từ năm 2014, đến nay, PATECO đã có những bước tiến đáng kể trong nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là linh vực Công nghệ thông tin, Viễn thông và dịch vụ trực tuyến - những ngành mang tính mũi nhọn của công ty. Chỉ trong thời gian ngắn PATECO tạo ra nhiều sản phẩm tốt, mang lại nhiều lợi ích được đối tác và khách hàng đánh giá cao