Trang chủ- PACIFIC MOBILE PAY SOLUTION

Mẫu hợp đồng

Quý đối tác vui lòng tải mẫu hợp đồng theo địa chỉ sau

Download Mẫu hợp đồng tại đây

Download Phụ lục chính sách thanh toán và đối soát tại đây

Downlaod Phụ lục chính sách phân chia doanh thu tại đây